Соціальні мережі та перфекціонізм

 

 

a vavilova

В епоху Інтернету та інформатизації суспільства соціальні мережі відіграють все значнішу роль у нашому житті. Вони задають основні теми та напрями для комунікації, забезпечують спілкування на відстані, дозволяють відслідковувати життя інших людей, а також, створюють зразки та еталони для наслідування.

Ідеальне життя з ідеальним виглядом, ідеальними стосунками та досягненнями, які репрезентуються в соціальних медіа, надихають і стимулюють користувачів мережі встановлювати високі стандарти для себе і призводять до формування перфекціонізму.

Сам по собі феномен перфекціонізму (прагнення до досконалості) не є негативним і може сприяти самореалізації особистості, досягненню успіху у різних сферах життя. Однак для деяких людей прагнення до досконалості та бездоганності може набувати деструктивних форм, що відображаються у ірраціональних переконаннях та дезадаптивних формах поведінки (страх невдачі, надмірна самокритика, постановка недосяжних цілей).

Соціальні мережі постійно демонструють недосяжні еталони краси та успіху, які відірвані від реальності, і тому виступають значущим фактором невротичного перфекціонізму. Некритичне споглядання еталонів успіху та досконалості у соціальних публікаціях та постах супроводжується тенденцією до заниженої оцінки власної поведінки та результативності. При цьому знецінюються всі результати та досягнення, які не відповідають вимогам «абсолютного еталону», що призводить до депресивних проявів, відмови від активності, відчуття своєї неповноцінності.

Тому з метою збереження психологічного здоров’я слід дотримуватись таких рекомендацій для користувачів соціальних мереж:

1) при публікації своїх матеріалів слід розуміти, що кількість вподобань не може визначити, наскільки людина успішна та талановита;

2) варто перестати порівнювати себе з іншими людьми в соціальній мережі, оскільки їхня самопрезентація не завжди відповідає реальному життю;

3) замість того, щоб зосереджуватись на активності та успіхах інших людей, варто зосередитись на власних цілях та амбіціях; варто порівнювати лише власні досягнення на різних етапах життя.