Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Діагностико-консультаційний центр

Компетенції студентів, на які спрямовано діяльність Центру.

Навчання супервізії психологічного консультування, навчання, засноване на дослідженнях. Навички консультування дорослих, сімейного консультування, проведення діагностики. Вдосконалення рефлексивних знань з теорії психологічної практики. Реалізація поведінкового, операційно-інструментального, особистісного, глибинного рівня спілкування з клієнтом. Уміння встановлювати психологічний діагноз, здійснення концептуалізації клінічної картини. Навички групової корекційної роботи. Досвід участі в соціально-психологічних тренінгах. Навички проведення СПТ. Оволодіння тренінговою методикою. Зміна погляду на проблему. Вдосконалення методів інтерактивного навчання, навчання, заснованого на дослідженнях.

TPP PP 1

 

Інноваційні методи підготовки студентів, що реалізуватимуться в секторі:

безпосередня демонстарація ведення консультації професіоналом.  Вправляння студентів у консультуванні під супервізією викладача. Аналітичне спостереження. Особистісна психотерапія. Методи арт-терапії, когнітивної терапії, гештальт-терапії та ін. Супервізія групова та індивідуальна. Групова супервізія та інтервізія для професіоналів. Аналіз динаміки групи. Здійснення тілесно-орієнтованих психокорекційних занять. Вдосконалення навичок психокорекційної групової роботи. Ефективне опрацювання психокорекційних вправ та  методів, нових технологій групової роботи. Групова психотерапія. Групова супервізія та інтервізія для професіоналів. Метод кейсів, метод аналізу відеоматеріалів, аналіз динаміки тренінгової  групи. Брейнстормінг. Рольові, інтерактивні, ділові ігри, аналіз ситуаційних вправ, дебрифінг, дискусія, групова та індивідуальна рефлексія, колективні презентації, самопрезентація.Психологічні техніки, психогімнастика, інтерактивні вправи та тренінгові методи. Соціально-психологічний тренінг. Нові технології групової роботи. Процесуальна діагностика. Піщана терапія. Ігрова терапія. Казкотерапія. Психологічні ігри. Лялькотерапія. Майстер-класи викладачів. Арт-заняття, групові заняття, практичні заняття, лекції, майстер-класи, психотерапія.

TPP PP 2

 

Міждисциплінарні, міжкафедральні та соціальні проекти, що реалізуються в Центрі.

Міждисциплінарні зв’язки: психологічне консультування, психологічна служба, психотерація тощо. Проект «Профорієнтаційна діагностика та консультування». Міждисциплінарний проект в рамках виконання Модульного курсу «Практикум з консультування» та дисциплін «Консультування осіб з віктимною поведінкою», «Психосоматика», «Техніки консультування» і т.п. Психологічне індувідуальне консультування студентів Університету. Проведення групової роботи в межах навчальних курсів:  «Групова психокорекція», «Методика соціально-психологічного-тренінгу», «Тренінг креативності», «Тренінг комунікативних умінь», «Тренінг особистісного зростання», «Тренінг професійного самовизначення». Надання професійних психологічних послуг дітям, підліткам та сім’ям киян. Забезпечення навчальних курсів «Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків», «Психологія батьківства», «Техніки консультування».  Соціальний проект «З Києвом і для Києва».

TPP PP 3

 

 

TPP PP 4

 

          Кінцевий продукт діяльності.

Додаткова спеціалізація.  Психологічна готовність. Професійна реалізація. Ефективний психоконсультант. Розвиток та вдосконалення професійних практичних навичок. Додаткова спеціалізація. Практика як форма професійної реалізації студентів. Соціальний резонанс від проведення консультацій та діагностики для населення. Оволодіння  навичками групової психокорекційної діяльності; особистісне зростання практичного психолога. Оволодіння різними методами та стилями проведення тренінгів. Формування базових компетентностей практичного психолога: ведення тренінгів, інтерактивних та тренінгових занять. Сприяння оптимізації міжособистісної взаємодії та згуртованості студентських груп їхньому конструктивному спілкуванню з викладачами. Удосконалення навичок роботи в команді, саморозвитку, самореалізації   тощо.

TPP PP 5