Центр організаційного розвитку

Центр організаційного розвитку спрямований на:

  • здійснення заходів психопрофілактики та подолання проблем особистісно-професійного розвитку із використанням різних методологічних та наукових підходів, методик та процедур
  • оволодіння навичками цілісного аналізу розвитку людини
  • відпрацювання навичок soft skills (м’яких навичок) 

Викладачі та практики у Центрі створюють умови для підготовки фахівців з розвинутими професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, уміння і навички, необхідні для здійснення прикладної психологічної діяльності у закладах та установах різного спрямування та форм власності.

TOR KPOSP 2020

У Центрі організаційного розвитку здобувачі освіти різних рівнів мають можливість практикувати та досліджувати власні механізми професійного становлення: від мотивів вибору професії до прогнозування кар’єрних перспектив.

TOR KPOSP 2020 1

Разом із провідними фахівцями у сфері психологічного супроводу професійного становлення особистості здобувачі освіти відпрацьовують у Центрі організаційного розвитку методики та процедури цілісного аналізу особистості із використанням сучасних, інноваційних методологічних та наукових підходів.

TOR KPOSP 2020 2   TOR KPOSP 2020 3   TOR KPOSP 2020 4