Тренінговий центр

Концепція функціонування Тренінгового Центру спрямована на:

  • опанування інтерактивними методами, психологічними технологіями, орієнтованими на особистісне зростання, охорону здоров’я індивідів і соціальних груп;
  • супервізія та інтервізія процесу професійної психологічної допомоги та супроводу клієнта/групи;
  • здійснення психологічної експертизи.

Здобувачі під супроводом викладачів мають можливість в умовах, наближених до реальних професійних, відпрацьовувати навички використання інтерактивних тренінгових методів, а саме: метод кейсів, брейнстормінг, метод аналізу відеоматеріалів, аналіз динаміки групової роботи.

TT KPOSP 2020

Супервізійна та інтервізійна робота під патронатом практикуючих психологів допомагає здобувачам у реалізації власних навчально-професійних проєктів.

                                                   TT KPOSP 2020 1   TT KPOSP 2020 2

TT KPOSP 2020 3

Тренінговий Центр дозволяє забезпечувати викладання навчальних дисциплін першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, а також реалізацію Соціального проекту «З Києвом і для Києва».

TT KPOSP 2020 4

TT KPOSP 2020 5