o_reva
Контактна інформація

o.reva@kubg.edu.ua
бульвар І.Шамо, 18/2, каб. 211-А

Рева Олена Миколаївна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Біографія

      Освіта: У 1996 році закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "біологія та хімія".

   Досвід роботи:  З 1996 р. по 2004 р. працювала вчителем біології та хімії в ліцеї Шевченківського району м.Києва, згодом старшим викладачем кафедри психології ВМУРоЛ "Україна", доцентом кафедри психологічних дисциплін Київського юридичного інституту КНУВС, доцентом кафедри психології та педагогіки ННІПП НАВС, доцентом кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. 

    Наукова діяльність:  У 2005 році захистила дисертацію  на тему "Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці" на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія в Інституті психології ім. Г.С.Костюка.   У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психологічних дисциплін. 

Професійний і науковий інтерес

   Науковадіяльністьдослідженняактуальнихпроблемпедагогічноїта віковоїпсихології, психології здоров'я особистостісучаснихпитань застосування соціально-психологічного тренінгу в професійній підготовці психолога

Основніпраціприсвяченню проблемам емоційної стійкості в контексті професійної діяльності в емоціогенно напружених умовах, становленнютаформуванню особистості у різних вікових періодах, проблемам складових компонентів внутрішньої картини здоров'я молоді. 

Автор понад 50 наукових праць.

Powered by SobiPro