n_vinnyk
Контактна інформація

n.vinnyk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Вінник Наталія Дмитрівна

Старший викладач кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, ст.науковий співробітник

Біографія

        Освіта:

У 2003 році  закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "Практична психологія".

       Досвід роботи:

З 2003 р. по 2015 рр.працюваламолодшим науковим співробітником Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПНУ, завідувачем відділу Інституту обдарованої дитини НАПНУ.

      Наукова діяльність: 

у 2009 році захистила дисертацію за темою: "Розвиток особистісно професійних якостей учнів ПТНЗ у процесі підготовки до діяльності у сфері послуг", на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, у   2013 - отримала вчене звання старшого наукового співробітника. 

З січня 2016 р. працює ст. викладачем кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини.

Професійний і науковий інтерес

     Коло наукових інтересів охоплює проблеми вікової і педагогічної психології з питань розвитку особистості та її професійних якостей. За час наукової діяльності брала участь у дослідженнях психологічної культури учнівської молоді та педагогічних працівників, підготовки педагогів до творчої професійної діяльності з обдарованими учнями, розвитку духовної культури педагогічних працівників.

Автор 50 наукових праць.

Powered by SobiPro