i_vlasenko
Контактна інформація

i.vlasenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Власенко Інна Анатоліївна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Конфліктологія, основи конфліктології, дитяча психологія, психологія розвитку

Біографія

        Освіта:

У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «українська мова  та література».

У 2007 р. закінчила Інститут дистанційної освіти при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова,  спеціальність  «психологія».

З 2011 по 2015 р. Навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

      Досвід роботи:

З 1994 р. по 2016 р. працювала: вчитель іноземної мови, Вільхівецька середня школа Черкаської області; вчитель української мови і літератури, Фінансово-правовий ліцей м. Києва; коректор, інформаційний центр «Медпромінфо»; літературний редактор, видавничий дім «Здоров'я України»; психолог, ТОВ «Центр розвитку дитини «Індиго».

З вересня 2016 р. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

    Автор 15 наукових праць, з яких 5 статей – у наукових фахових виданнях у галузі психології, 2 статті – у зарубіжних фахових виданнях. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

    Наукові інтереси охоплюють питання механізмів розвитку особистості, конфліктної взаємодії у професійних групах, конфліктної компетентності, практичної роботи з конфліктами.

Powered by SobiPro