Furman_V_V
Контактна інформація

v.furman@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Фурман Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Біографія

       Освіта:

– 2007 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «психологія» (з відзнакою). Професійні права: робота за кваліфікацією психолога, викладача вищого навчального закладу.

      Досвід роботи:  

2004-2004 рр. – технік з категорії для виконання науково-дослідної роботи за темою № 110-ДБ0З / кафедра педагогіки та психології професійної освіти факультету психології та соціології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету; 

- 2007-2007 рр. – провідний спеціаліст відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій відділення змісту дошкільної освіти та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки України; 

- 2010-2013 рр. – провідний психолог центру психолого-педагогічної роботи Відділу гуманітарного розвитку Національного авіаційного університету; 

- 2010-2015 рр. – психолог кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету; 

- 2013 - 2014 рр. – старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

       Наукова діяльність:  

– 2013 р.  захистила дисертацію на тему "Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у студентів технічного університету" на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.  

Професійний і науковий інтерес

 

– дослідження актуальних проблем педагогічної та вікової психології; психології особистості, сучасних питань розвитку особистісної та професійної рефлексії; соціальних практик; емоційного інтелекту; психології  творчості та арт-терапевтичних технік; наукових напрямів становлення особистості студентської молоді на сучасному етапі реформування освіти;

– для наукових розвідок студентів ініційовано створення науково-практичних студій "Я-психолог";

– наукові праці присвячено формуванню психолого-педагогічних умов розвитку особистісної рефлексії у студентської молоді, проблемам розвитку складових особистісної  рефлексії, емоційного інтелекту, творчого потенціалу особистості;

– автор понад 46  наукових праць.

Інше

 

       Нагороди : Фурман В.В. нагороджена персональною стипендією Президента України (2006 р.).

 

Powered by SobiPro