Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

i_kaniuka
Контактна інформація

i.kaniuka@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Канюка Інна Олександрівна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

       Кураторка групи ПБКб-1-19-4.0д, спеціальності 053 Психологія, освітніх програм: 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління», 053.00.04 «Консультаційна психологія»

      Координаторка міжнародних проектів:

  • «The Goldberg Variations» by Owen/Cox Dance Groups (США-Україна, 2019-2020)
  • «Mirror Mirror on the Wall: Breaking Gender Stereotypes in Youth Work» (Італія-Україна, 2019-2020)
  • «Visions and Reflections: Our Shared Environment» (США-Україна, Київ, 2017-2018 рр.)
  • «Spelesprieks - Joy of Active» (Латвія, 2017)

Біографія

       Освіта:

З 2011 по 2014 р. навчалася в аспірантурі Національного авіаційного університету. Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

З 2005 по 2015 р. навчалася у Національному авіаційному університеті, Гуманітарного інституту на кафедрі авіаційної психології. Спеціальність «Психологія», напрям кваліфікації «Магістр» (диплом з відзнакою). Психолог, викладач вищої школи.

     Досвід роботи:

Вересень 2019 р.-нині – доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2015-2019 рр.. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини та молодший науковий співробітник НДЛ культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка.

2014-2015 рр.. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2010-2013 рр.. – провідний психолог центру психолого-педагогічної роботи Відділу гуманітарного розвитку Національного авіаційного університету.

 

      Наукові праці:

Автор понад 13 наукових працях (10 – одноосібних, 3 – у співавторстві), з яких 6 статей – у наукових фахових виданнях у галузі психології, 2 статті – у виданнях іноземних держав.

Професійний і науковий інтерес

  •  Понад 2 роки - експертка ГО «Поруч», експертка ГО «Молоді агенти змін». Членкиня редакційної колегії Наукового журналу «Педагогічний процес: теорія і практика»
  • Експертка та спікерка Фестивалю освітнього лідерства «Clever», щорічна спікерка наукового заходу Інституту людини «Науково цукерня»
  • Учасниця міжнародного стажування у межах проєкту «Інноваційний університет та лідерство», Фаза II: Інтернаціоналізація та якість освіти (Польща, 2016). Переможниця проєкту «Активні громадяни» від British Council (Київ, 2016). Учасниця Міжнародного науково-практичного семінару "Можливості актуалізації психічних ресурсів в гуманітарній сфері" у Вищій психологічній школі в Ризі (Латвія, 2015 р.) 
  • У 2014 році захистила дисертацію на тему «Психологічні чинники розвиткупрофесійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Коло наукових інтересів охоплюють питання підвищення якості освіти,інтернаціоналізація і мобільність студентської молоді, лідерства, мотивації донавчального процесу, самоменеджменту, формування професійної готовностімайбутніх фахівців, професійної рефлексії, проєктного менеджменту тамаркетингу в освіті.

       Наукова тема: «Професійна рефлексія як чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця»

Powered by SobiPro