Л.І
Контактна інформація

l.podshyvailova@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Подшивайлова Лідія Іванівна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

- Психологія вищої школи

- Психологія особистості

- Психологія (для непсихологічних спеціальностей)

- Вступ до спеціальності: Психологія

Біографія

Освіта: Закінчила педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (1985 р., спеціальність «Педагогіка і психологія», кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки і психології»).

З 2011 р. виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси: У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Типологія особистісно-колективістського самовизначення студентів в умовах навчального процесу» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Має понад 30 публікацій. Є автором навчального посібника «Вступ до спеціальності: психологія».

Є розробником робочих програм навчальних дисциплін для аспірантів спеціальності 053 Психологія (освітньо-наукового рівня «доктор філософії»): «Джерелознавча база дослідження», «Робота з науковими текстами», «Психологічні знання в статистично-інформаційній презентації».

Наукові пошуки пов’язані із загальною психологією, психологією особистості, психологією вищої школи.

Powered by SobiPro