op
Контактна інформація

op.taran@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Таран Оксана Петрівна

Доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук (2008 р.). Доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (2015 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

«Тренінг комунікативності», «Спеціальна психологія», «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення», «Основи психолого-педагогічних досліджень»,  «Методологія психологічних і педагогічних досліджень», «Методика викладання спеціальної психології та логопсихології», «Ігрова терапія та арт-терапия в корекційній роботі з дітьми які мають порушення розвитку».

 

Біографія

   Освіта:  Закінчила Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю «Психологія» (1995-2000). Пройшла стажування в Державному центрі сім'ї за спеціалізацією „Сімейне консультування" (2000). Опанувала перший та другий рівень освітньої програми Московського Інституту Гештальту і Психодрами з гештальт консультування і терапії в Майстерні В. Гусєва (2000-2003). Закінчила навчальний проект «Аналітично-орієнтованний супровід дітей та дорослих» (500 годин) Асоціація психологів і психотерапевтів Миколаївської області (2008 – 2013). Прослухала курс «Пропедевтика психіатрії» (156 годин) Українська спілка психотерапевтів, Школа розвитку психотерапії м. Київ (2011-2012). Пройшла тренінг «Організація та планування діяльності психологічного центра» м.Київ (2013) Київський тренінгів центр практичної психології «Я». Пройшла курс О.В.Максимової «Со-творение. Тілесно-орієнтована терапія з опорою на теорію побудови рухів М.О. Бернштейна». (2017) Европейська асоціація психотерапії.

 

Професійний досвід: Працювала практичним психологом в спеціалізованій школі № 17 (2000 - 2003) та в дошкільному навчальному закладі №687 (2005-2007). Працювала молодшим науковим співробітником в лабораторії діагностики та психічного розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (2001- 2008). Активний учасник та співорганізатор понад 20 інтеграційно-корекційних таборів для сімей з аутичними дітьми у формі проведення ігрових і арт занять для дітей та семінарів-тренінгів для батьків (2007-2011 Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Сонячне коло», а з 2012 і до тепер Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Простір любові»). З 2008 працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка спочатку на кафедрі практичної психології 2008-2016, а з 2013 і до тепер  на кафедрі спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. Приватна психологічна практика з 2010. Співорганізатор Психологічної студії «БАРВИ ЖИТТЯ» (2017).

 

Професійний і науковий інтерес

 

Наукові інтереси:  

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників»  (19.00.08 - спеціальна психологія). Має понад 30 наукових публікацій з проблем розвитку дитини. Сфера наукових пошуків: проблема самосвідомості у дитячому віці, особистісний розвиток дітей із порушенням зору; вдосконалення змісту дошкільної спеціальної освіти; організація та зміст психокорекційної робота з дітьми з аутичним типом розвитку; проблема психофізичного розвитку дитини в навчально-виховних умовах дошкільних та шкільних навчальних закладів, теоретико-практичні аспекти ефективної фахової підготовки студентів напряму та спеціальності «Спеціальна освіта».

 

 Професійні інтереси: аналітично-орієнтоване консультування дорослих, ігрова психотерапія дітей, групова психотерапія, психологічний супровід батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку, професійний супровід молодих фахівців-психологів (супервізії, навчальні проекти з психологічного консультування та аналітичної (юнгіанської) психотерапії дітей та дорослих).

 

 

 

Powered by SobiPro