_НМ
Контактна інформація

n.diatlenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Дятленко Наталія Михайлівна

Доцент кафедри практичної психології (Сумісник)

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук (2003 р.), доцент (2007 р.).

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліни: „Методика викладання психології у вищій школі", „Методологія і організація науково-психологічних досліджень", „Психологія вищої школи". Здійснює керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами, виробничою практикою магістрантів.

Біографія

Освіта: Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (1979 р., спеціальність „Педагогіка та психологія (дошкільна)").

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси:  У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників»  (19.00.07 - педагогічна та вікова психологія). Доцент (2007 р.) кафедри загальної та вікової психології. Автор понад 30 друкованих праць, більшість із яких адресовані різним категоріям працівників дошкільних закладів освіти. Досліджує організаційно-змістові та психолого-педагогічні умови успішного переходу на кредитно-модульну систему: навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Сповідує особистісно-орієнтовану взаємодію як визначальну філософську та життєву категорію у освітньому просторі та особистісних стосунках зі студентами і колегами.

Powered by SobiPro