o_stoliarchuk
Контактна інформація

o.stoliarchuk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Столярчук Олеся Анатоліївна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук, доцент

Біографія

    Освіта: у 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та психологія (шкільна)».

    Досвід роботи: з вересня 1997 року до грудня 2007 року працювала викладачем психолого-педагогічних дисциплін у Педагогічному коледжі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з січня 2008 року переведена до Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка на посаду старшого викладача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. З березня 2014 року – доцент цієї ж кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

    Наукова діяльність: у 2012 році захистила дисертацію «Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; у 2019 році захистила дисертацію "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму" на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.  

    Наукові та професійні інтереси: вивчення актуальних проблем вікової та педагогічної психології, сімейної психології, психології професій; теоретичні та практичні дослідження проблем методики викладання психології; впровадження рефлексивно-проектувального навчання, здійснення психологічного супроводу професіоналізації студентів. 

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, з них – 5 навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти.

Powered by SobiPro