v
Контактна інформація

v.kutishenko@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Кутішенко Валентина Петрівна

Доцент кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Біографія

      Освіта: У 1989 р. закінчила КДПІ ім. О.М. Горького за спеціальністю "Педагогіка і психологія (шкільна)", отримала кваліфікацію "Викладач-дослідник з педагогіки та психології". У 1996 р. закінчила стаціонарну аспірантуру Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.

    Досвід роботи: з 1989 р. до 2004 р. Національний Кам'янець-Подільський університет - викладач кафедри психології; 2004-2008 рр. НПУ імені М.П.Драгоманова - доцент кафедри соціальної та організаційної психології (водночас, з 2004 – до 2014 – доцент (за контрактом) Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка); з 2008 р. до тепер доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

      У 2003 р., захистила кандидатську дисертацію з психології на тему «Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності». Дисертаційне дослідження виконала в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України (лабораторія психології особистості ім. П.Р.Чамати). Член спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Автор більше 70 наукових публікацій, серед яких 2 навчальні посібники з грифом МОН України: «Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум», «Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)».

  Коло наукових уподобань  складають проблеми соціальної та вікової психології, зокрема міжособистісні відносини, міжстатева взаємодія, соціалізація та духовне становлення особистості. Викладає навчальні дисципліни «Соціальна психологія», «Психологія міжособистісного спілкування». Розробила університетські вибіркові дисципліни «Психологічна майстерня міжособистісного благополуччя» та «Психологія міжстатевих відносин».

Інше

Powered by SobiPro