Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

o_serhieienkova
Контактна інформація

o.serhieienkova@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Сергєєнкова Оксана Павлівна

Завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик, професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук, професор

Біографія

Освіта: У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)".

Досвід роботи:  З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького; вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва; викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.

Наукова діяльність:  У 1994 році захистила дисертацію на тему "Формування запитування у дітей 6-7 років" на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.  У 2001 році присвоєно вчене звання доцента. У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів». У 2011 році присвоєно вчене звання професо ра кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. 
З вересня 2008 року очолює кафедру загальної, вікової та педагогічної психології Київського  університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Наукова діяльність:дослідження актуальних проблем педагогічної та вікової психології; психології особистості, сучасних питань психології праці; наукових напрямів професійного вибору та становлення особистості студентської молоді на сучасному етапі реформування освіти.

Основні праці присвяченню становленню та формуванню індивідуальності особистості на професійному шляху, проблемам складових професійної індивідуальності, питанням професійної компетентності та її набуття в умовах вузівської підготовки фахівців.

Автор 63 наукових праць.

Інше

Нагороди : Сергєєнкова О.П. нагороджена почесною відзнакою «Трудова слава» в номінації «За вагомий внесок в справу розбудови України на високий професіоналізм» (2009).


Powered by SobiPro