Практика студентів Інституту людини

Практика студентів Інституту людини передбачена навчальними планами спеціальності „Психологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Складовими практичної підготовки студентів до професійної діяльності психолога є такі види практики з відривом від навчання:

-  Навчальна практика (3 курс, 6 семестр, тривалість 4 тижні);

-  Діагностично-аналітична практика (4 курс, 7 семестр, тривалість 4 тижні)

-  Консультативно-корекційна практика (4 курс, 8 семестр, тривалість 6 тижнів)

Означені види практик є невід’ємними складниками цілісного процесу професійної підготовки майбутніх психологів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, з наступним навчанням за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” і проходженням відповідних видів практик:

-  Практика – професійна за напрямом підготовки (ОКР „магістр”, 5 курс, 10 семестр, тривалість 5 тижнів);

-  Науково-дослідна практика (ОКР „магістр”, 6 курс, 11 семестр, тривалість 4 тижні);

-  Асистентська практика (ОКР „магістр”, 6 курс, 12 семестр, тривалість 7 тижнів).

 

Детальніше...