Науково-творча зустріч викладачів з академіком НАПН

11 листопала 2015 відбулася науково-творча зустріч викладачів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології з академіком НАПН України, доктором психологічних наук, професором Яценко Тамарою Семенівною.

На сучасному етапі розвитку психології актуалізувалася потреби в удосконаленні фахової  підготовки майбутніх психологів, специфіка роботи яких передбачає формування особливих навичок конструктивної взаємодії в межах «людина-людина». Саме такі вміння є невід’ємною умовою ефективної діяльності психолога в галузях соціальної допомоги та психологічної служби, результативність роботи якої зумовлена якісною підготовкою психологів у вищих навчальних закладів.

До обговорення на зустрічі запропоновано теми:
-Глибинно психологічне пізнання

-Корекційна робота в пізнанні психіки

-Релігійна віра в світлі глибинної психокорекції

-Впровадження  технологій активного соціально-психологічного пізнання у практику підготовки фахівців психологічного напряму

-Труднощі особистісної психокорекцї

-Проблема гармонізації особистості

НАПННАПН2