Практичний досвід роботи з базами даних для аспірантів-психологів

Аспіранти другого року навчання спеціальності 053 «Психологія» 3 листопада 2020 року з 11:30 до 13:10 мали можливість ознайомитися з досвідом підготовки, обробки, аналізу та інтерпретації емпіричних даних психологічного дослідження. Своїм досвідом поділився представник роботодавців, залучений до здійснення процедури забезпечення якості освітньо-наукової програми (ОНП) «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», кандидат психологічних наук, фахівець з обробки та аналізу даних ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (KANTAR Україна) Подшивайлов Федір Михайлович. Заняття відбулося в межах модуля «Психологічні знання в статистично-інформаційній презентації» дисципліни «Розвиток наукової галузі». Аспіранти-психологи у форматі відеоконференції мали змогу оцінити можливості обробки емпіричних даних у програмах Excel та SPSS, а також поставити запитання й отримати кваліфіковані відповіді стосовно підготовки та проведення емпіричного дослідження, формування баз даних і подальшої роботи з ними. Особливу цікавість викликали способи інтерпретації результатів статистичної обробки даних.

KPOSP 1