Робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Психологія»

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2520-л від 06.12.2018 на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології  Інституту людини  Київського університету імені Бориса Грінченека  12 грудня 2018 року розпочали свою роботу експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Психологія зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

komisiia 2

 

   У період з 12 по 14 грудня 2018 року експертна комісія у складі Радчук Галини Кіндратівни - завідувача кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктора психологічних наук, голови комісії та Блинової Олени Євгенівни - завідувача кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктора психологічних наук професора, перевіряла первинні документи і фактичні дані, які засвідчують  відомості про Київський університет імені Бориса Грінченка як заклад освіти, його кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, наукове та інформаційне забезпечення підготовки магістрів за освітньо-професійними пограмами, що акредитуються.
 
komisiia 4
 
   12 грудня у ході перевірки члени експертної комісії (Радчук Г.О. та Блинова. О.С.) зустрілися з проректором з науково-методичної та навчальної  роботи Жильцовим О.Б., директором Інституту людини Клішевич Н.А., завідувачем кафедри загальної вікової та педагогічної психології Сергєєнковою О.П., науково-педагогічними працівниками кафедри, проаналізували загальні дані про Університет, порядок формування контингенту студентів, кадрове та організаційне забезпечення освітнього процесу, а також якісні характеристики підготовки фахівців.
 
komisiia 3
 
robota komisiyi 12 12 18
 
komisiia 5