Виїзні заняття майбутніх психологів

Заняття з навчальних дисциплін «Загальна психологія: Модуль 5. Емоційно-вольова сфера людини» та «Психологія особистості: Модуль 1. Особистість у науковому пізнанні» для майбутніх психологів групи ПСб-1-16-4.0д  04 жовтня 2017 року відбулися у неповторній захоплюючій атмосфері в просторі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Під час занять, проведених доцентами кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидатами психологічних наук О.А. Сорокіною й О.М. Шевцовою, студенти ознайомилися з раритетними взірцями західного і східного мистецтва різних епох і стилів, серед яких скульптурні твори Стародавніх Єгипту, Греції й Риму, візантійські енкаустичні ікони 6‑7 ст., картини Д.-Р. Веласкеса, Х. де Сурбарана, П.-П. Рубенса, Ф. Гальса, Дж. Белліні, Ж.-Л. Давида, колекції китайських сувоїв 15‑20 ст., іранської й арабської мініатюри 13‑17 ст., японської ксилографії 18‑19 ст. тощо. Особливу зацікавленість студентів викликали постаті меценатів і засновників Музею, лідерів громадської думки свого часу – Богдана Івановича і Варвари Ніколівни Ханенків.

 

ekskursiya 1 1

 

 

ekskursiya 1 2

 

Серед завдань, що завзято й оптимістично виконувалися студентами упродовж візиту до Музею Ханенків, такі: дослідити вплив особистості автора на особливості твору як продукту його діяльності, визначити соціальні чинники становлення особистості авторів тих епох, в яких вони жили і творили, розкрити фактори психологічного впливу мистецьких творів на емоційну сферу людини тощо.

 

 

«Творіння геніїв, за своєю суттю, не можуть належати лише тим, хто ними володіє, художній твір – надбання, яке належить усім…» (Богдан Ханенко, 1894)