Екскурсія в Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України: неоціненний досвід і незабутні враження

На початку травня в межах навчання, заснованого на дослідженнях, студенти другого курсу напряму підготовки «Психологія» здійснили наукову екскурсію в Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Модераторами заходу виступили Валентина  Кутішенко й Олена Шевцова, кандидати психологічних наук, доценти кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

excursion

 

Для студентів були відкриті двері та наукова проблематика у лабораторії психології навчання ім. І.О.Синиці (очолює дійсний член НАПН України, д. психол.  н., професор С.Д. Максименко), у лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати (очолює д. психол.  н., професор Л.З. Сердюк), у лабораторії консультативної психології та психотерапії (очолює к. психол. н., ст. наук. співробітник З.Г. Кісарчук), у лабораторії психології обдарованості (очолює д. психол.  н., професор М.О. Холодна). У бібліотеці Інституту психології студенти використали можливість доторкнутися до прижиттєвих видань класиків психологічної науки - Г.С. Костюка, О.Р. Лурії, П.П. Блонського та Л.С. Виготського.

 

 

Студенти групи ПСб-1-15-4.0д висловлюють щиру вдячність за сприяння в організації та проведенні заходу Людмилі Віталіївні Дзюбко, к. психол. н., старшому науковому співробітнику лабораторії психології навчання ім. І.О.Синиці Інституту психології ім. Г.С.Костюка.