Профорієнтаційна робота серед учнів випускних класів загальноосвітньої середньої школи № 282 м. Києва

4 жовтня 2016 р. була проведена профорієнтаційна робота  серед учнів випускних класів загально-освітньої середньої школи № 282, що розташована в Деснянському р-ні міста Києва. Інститут людини представляла старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Ткачишина Оксана Романівна.

Proforientatsia Tkachushuna 2016 1

Профорієнтаційна робота проходила за таким планом:

Ознайомлення учнів випускних класів зі світом існуючих професій, актуальністю на ринку праці одних професій та відходом у небуття інших з урахуванням розвитку інформаційних технологій  та соціально-економічного становища в Україні.

Знайомство з Київським університетом імені Бориса Грінченка.

Ознайомлення учнів випускних класів з загальною структурою Київського університету імені Бориса Грінченка, структурними підрозділами, факультетами та пропонованими освітніми послугами.

Знайомство з головною сторінкою офіційного сайту Київського університету імені Бориса Грінченка та орієнтація учнів у пошуку важливої та необхідної інформації для абітурієнтів.

Особливості навчання в Інституті людини КУ ім. Б. Грінченка.

Розповідь про особливості навчання в даному структурному підрозділі за пропонованими спеціальностями, характеристика студентського життя Інституту людини, включаючи різні інститутські та університетські заходи спрямовані на розвиток особистості студентів. Аналіз особливостей професійної підготовки за спеціальностями «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Спеціальна освіта (логопедія)».

Proforientatsia Tkachushuna 2016 2