Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Методічні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого рівня зі спеціальності 053 «Психологія» освітньої програми «Психологія бізнесу та управління»

ЗАВАНТАЖИТИ