Засідання кафедри 27.08.2021

ПРОТОКОЛ № 7

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2021 року

   Дата: 27.08.2021 р.

  Час проведення: 11.00 год.

  Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих навчальних програм для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

2. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих програм практик для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

3. Призначення наукових керівників (докторів наук) аспірантам набору 2021 року за спеціальністю 053 Психологія.

4. Про рейтинги академічної успішності студентів денної форми навчання за результатами проходження семестрового контролю за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

5. Про зміст та готовність ЕНК на 1-й семестр 2021-2022 навчального року.

6. Про план роботи щодо реалізації наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик на період 2021-2026 рр.

7. Різне