Засідання кафедри 17.05.2021

Протокол № 5

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 травня 2021 року

 

Порядок денний

 

 

 1. Про порядок голосування.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Про рекомендацію кандидатури Сорокіної Олени Анатоліївни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Про рекомендацію кандидатури Коханової Олени Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Про рекомендацію кандидатури Фурман Вікторії Вікторівни для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Про рекомендацію кандидатури Власенко Інни Анатоліївни для обрання на посаду старшого викладача кафедри психології особистості та соціальних практик.
 7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для напряму підготовки 032 Історія та археологія (денна форма навчання), освітній рівень перший (бакалаврський).
 8. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 053 Психологія, освітніх програм 053.00.02 Практична психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, ступеня вищої освіти бакалавр, магістр здобутого за іншою спеціальністю.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія, освітніх програм: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 10. Затвердження наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик «Психологія конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних відносин» на 2021-2026 н.р.
 11. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 12. Про завершення дисертаційної роботи Когут О.О. на тему: «Психологія стресостійкості особистості» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – загальна та вікова психологія.
 13. Різне.