Засідання кафедри 19.04.2021

ПРОТОКОЛ № 4

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19 квітня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

 

  • Проміжний звіт навчально-професійних проєктів студентів 5 курсу, ОП Екстремальна та кризова психологія.
  • Про рекомендацію до сертифікації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • Обговорення та рекомендація до друку посібника Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О. Психологічне здоров’я студентської молоді.
  • Уточнення та внесення коректив до організації та проведення заходів до Дня кафедри, Наукової цукерні.
  • Обговорення участі професорсько-викладацького складу кафедри у«Грінченківській весні».
  • Обговорення відгуку на автореферат дисертації Праченко О. К. «Розвиток гендерної толерантності при вирішенні міжособистісних конфліктів у юнацькому віці», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
  • Різне.