Засідання кафедри 22.03.2021

ПРОТОКОЛ № 3
розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик
Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 22 березня 2021 року
онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Внесення змін до освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
2. Затвердження змісту каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів 5 курсу освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
3. Результати анкетування випускників освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
4. Проміжний звіт про виконання навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Практична психологія заочної форми навчання.
5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик методичних рекомендацій до підготовки курсової роботи за ОП «Психологія бізнесу та управління».
6. Затвердження подальшого графіку роботи профорієнтаційного  хабу «Студії успішного абітурієнта» кафедри психології особистості та соціальних практик.
7. Обговорення публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
8. Методологічні основи пошуку та підготовки грантових заявок наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри.
9. Різне.