Засідання кафедри 15.02.2021

ПРОТОКОЛ № 2

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 15 лютого 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Про рекомендацію кандидатур до вступу в аспірантуру за кошти місцевого бюджету (денна форма навчання).

2. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, Освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління  на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.

3. Затвердження Програми фахового випробування з психології, освітній рівень: другий (магістерський), спеціальність: 053 Психологія, Освітня програма: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія на основі: освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

4. Направлення на стажування співробітників кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Про проходження стажування кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології розвитку та консультування Факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка З.М. Адамської, на базі кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення питань змішаної форми навчання студентів у зв'язку епідситуацією в Україні.

7. Методологічні засади профорієнтаційного заходу кафедри психології особистості та соціальних практик «Студії успішного абітурієнта». 

8. Результати акредитації освітньої програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».

9. Різне.