Засідання кафедри 18.01.2021

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка від 18 січня 2021 року онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet


Порядок денний

1. Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.

2. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.

3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик графіку сертифікації ЕНК на 2021  н. р.

4. Про затвердження каталогу дисциплін за вибором для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія.

5. Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія. 

6. Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.

7. Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.

8. Затвердження програм комплексних іспитів з психології, педагогіки та методик навчання для спеціальності 035 Філологія.

9. Різне.