Засідання кафедри 18.01.2020

ПРОТОКОЛ № 1

розширеного засідання кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 січня 2021 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

  • Затвердження проміжного звіту 2020-2021 н. р. аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик і кафедри практичної психології.
  • Обговорення графіку сертифікації ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри психології на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
  • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик робочих навчальних програм та програм іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н. р.
  • Уточнення стану готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.
  • Узгодження методологічних засад підготовки змісту розділу монографії «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» за результатами наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри.
  • Обговорення плану роботи кафедри психології особистості та соціальних практик на 2021 рік.
  • Різне.