Засідання кафедри 18.12.2020

ПРОТОКОЛ № 13

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 грудня 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

  • Про завершення дисертаційної роботи О.В. Лашко на тему «Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  • Затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів 5 курсу освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія.
  • Звіт про проходження практики аспірантами кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • Внесення та редагування відомостей на персональних сторінках професорсько-викладацьким складом кафедри у системі «Е-портфоліо».
  • Обговорення стану оформлення професорсько-викладацьким складом кафедри звітної документації за 1 семестр 2020-2021 н. р.
  • Різне.