Засідання кафедри 17.11.2020

ПРОТОКОЛ № 12

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 листопада 2020 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

  • Попередній захист навчально-професійних проєктів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
  • Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою, здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
  • Обговорення підготовки до рейтингу "Лідер року" та активізацію роботи щодо заповнення е-портфоліо професорсько-викладацьким складом кафедри.
  • Обговорення результатів підготовки колективної монографії за результатами виконання наукової теми.
  • Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.
  • Про перезарахування балів з навчальної дисципліни «Психологія» Шевчуку О.В., студентові групи ІНб-1-18-4.0д Факультету інформаційних технологій та управління на підставі наданого додатку до диплома молодшого спеціаліста / спеціаліста Е 19, № 032821.
  • Різне.