Засідання кафедри 22.05.2017

Протокол №10

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22.05.2017 року

 

 1. Звіт докторанта другого року підготовки Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 2. Звіт аспіранта другого року навчання Якименко А. В. за 2016-2017 н.р.
 3. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 4. Звіт доцента кафедри, кандидата біологічних наук, доцента Маруненко І.М. за 2016-2017 н. р.
 5. Звіт викладача кафедри, кандидата психологічних наук Власенко І.А. за 2016-2017 н. р.
 6. Звіт старшого викладача кафедри, кандидата психологічних наук Вінник Н.Д. за 2016-2017 н.р.
 7. Обговорення відкритого семінарського заняття Кутішенко В. П., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 8. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Кутішенко В.П. за 2016-2017 н. р.
 9. Обговорення відкритого семінарського заняття Москальова М. В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 10. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук Москальова М.В.
 11. Обговорення відкритої лекції Цюман Т. П., доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента.
 12. Звіт доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента Цюман Т.П.
 13. Звіт професора кафедри, доктора психологічних наук, доцента Макарчук Н.О.
 14. Звіт старшого викладача кафедри Васильєва О.О.
 15. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 16. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.