Засідання кафедри 24.02.2016

Протокол № 10

від 24 лютого 2016 року

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

 

  1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року.
  2. Публікаційна активність професорсько-викладацького складу кафедри.
  3. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  4. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  5. Різне.