Засідання кафедри 19.10.2020

 

ПРОТОКОЛ № 10

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 19 жовтня 2020 року

Порядок денний

 

  • Моніторинг готовності електронних навчальних курсів професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик до переходу на дистанційне навчання.
  • Рекомендація до друку підручника: Поліщук В.М. Психологія сім’ї: підручник / В.М. Поліщук, Н.М. Ільїна, Ю. Ю. Савченко, Поліщук С.А. / за ред. В.М. Поліщука (12 д.а.).
  • Рекомендація до друку монографії Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів».
  • Впровадження результатів дисертаційного дослідження Каліщук С.М. «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів» у навчальний процес кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик стану підготовки наукових проектів магістрів спеціальності 053 Психологія.
  • Методологічне забезпечення змісту секції Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики».
  • Обговорення професорсько-викладацького складу кафедри стану реалізації відео зустрічей викладачів зі студентами та запису відеолекцій в студії дистанційного навчання.
  • Затвердження програми комплексного кваліфікаційного екзамену психолого-педагогічної та методичної підготовки, спеціальності 035 Філологія, першого (бакалаврського) рівня, Освітньої програми Українська мова та література, заочної форми навчання.
  • Різне.