Засідання кафедри 31.08.2020

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 31 серпня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Оновлення та затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін на І семестр 2020-2021 н. р. для освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 2. Оновлення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на І семестр 2020-2021 н. р.
 3. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.
 4. Оновлення та затвердження змісту програм практик для студентів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) рівня на 2020-2021 н. р.
 5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 6. Моніторинг підготовки навчально-професійних проєктів студентами 6 курсу освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
 7. Затвердження наукового керівника аспіранта першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) Кібальника Н.С.
 8. Обговорення наповнення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик електронних навчальних курсів.
 9. Обговорення оновлення та наповнення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик щодо інформації про випускників.
 10. Моніторинг публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 11. Рекомендація до сертифікації електронних навчальних курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.