Засідання кафедри 23.06.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23 червня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

  1. Результати впровадження освітньо-професійної програми 053.00.05 «Екстремальна та кризова психологія».
  2. Звіт про проходження науково-викладацької практики аспірантки третього року навчання спеціальності 053 Психологія Клепікової Ольги Валеріївни.
  3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання: Прядко Анастасії Олегівни.
  4. Звіт докторантів та аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик за 2019-2020 н.р.
  5. Звіт за 2019-2020 н.р. професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
  6. Моніторинг готовності ЕНК викладачів кафедри до сертифікації.
  7. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів підсумкової атестації.
  8. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  9. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.