Засідання кафедри 25.05.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 травня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

 1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії для продовження контрактів професорсько-викладацькому складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 2. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Подшивайловій Лідії Іванівні;
 3. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Кутішенко Валентині Петрівні;
 4. Про рекомендацію кандидатури Садової Мирослави Анатолівни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів підсумкової атестації студентів спеціальності 053 Психологія.
 7. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2020 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 8. Рекомендація студентів, які за результатами навчання можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою (випуск: червень 2020 р.), першого освітнього рівня зі спеціальності 053 Психологія.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології зі спеціальності 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
 10. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо застосування у навчанні електронних курсів, ІТ-технологій в ситуації невизначеності (карантині).
 11. Різне.