Засідання кафедри 30.04.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 квітня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

  1. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту електронних навчальних курсів та оцінювання їх студентами.
  2. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.
  3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Прядко А.О.
  4. Обговорення та внесення пропозицій щодо оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
  5. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
  6. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 "Психологія" щодо удосконалення організації навчальних занять.
  7. Моніторинг готовності випускових бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів зі спеціальності 053 "Психологія".
  8. Обговорення та внесення коректив в відомості поточної успішності студентів в реаліях дистанційного навчання.
  9. Затвердження програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для студентів 4 курсу напряму підготовки 032 Історія та археологія освітнього рівня першого (бакалаврського).
  10. Різне.