Засідання кафедри 25.03.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 березня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

  1. Методичні засади використання професорсько-викладацьким складом кафедри дистанційного навчання.
  2. Внесення коректив до оцінювання студентів заочної форми навчання в зв’язку з ситуацією карантину.
  3. Моніторинг стану готовності випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів кафедри психології та соціальних практик.
  4. Обговорення проміжних результатів грантового дослідження співробітників кафедри психології та соціальних практик.
  5. Уточнення стану готовності проходження студентами практик зі спеціальності 053 Психологія.
  6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підготовки та реалізації наукових заходів до Наукової цукерні та Дня кафедри.
  7. Внесення пропозицій до підготовки «Порадників» для дітей, школярів, студентів в ситуації епідеміологічної кризи.
  8. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо змісту освітнього процесу.
  9. Різне.