Засідання кафедри 12.03.2020

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 12 березня 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів зборів трудового колективу Інституту людини.

 

2. Затвердження Програми комплексного кваліфікаційного екзамену за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

3. Внесення змін до Програм ознайомчої та виробничої практик за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

4. Затвердження Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики (галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, освітній рівень перший (бакалаврський)).

 

5. Обговорення результатів підготовки магістерських та бакалаврських проектів студентів кафедри психології особистості та соціальних практик.

 

6. Уточнення стану готовності та реалізації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри.

 

7. Обговорення результатів опитувань аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик щодо освітнього процесу.

 

8. Різне.