Засідання кафедри 27.08.2019

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2019 року

 

  1. Оновлення та затвердження змісту робочих програм та програм іспитів навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на І семестр 2019-2020 н. р.
  2. Затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін і програм екзаменів освітньої програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія, другого (магістерського) освітнього рівня на І семестр 2019-2020 н. р.
  3. Затвердження Методичного алгоритму розробки, виконання та захисту навчально-професійного проєкту для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
  4. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія.
  5. Обговорення наукових екскурсійних програм для студентів.
  6. Ознайомлення професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології з графіком навчання І семестру 2019-2020 н. р.
  7. Оновлення та затвердження змісту програм практики для студентів психологічних та непсихологічних напрямів підготовки, освітньої програми 053.00.01 Психологія, першого (бакалаврського) рівня.
  8. Затвердження наукових керівників аспірантів першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізації – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).