Засідання кафедри 30.01.2019

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 січня 2019 року

 

 1. Затвердження проміжного звіту 2018-2019 н. рр. аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Рекомендація до використання ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

3. Обговорення готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.

4. Узгодження плану роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на 2019 рік.

5. Уточнення графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на другий семестр 2018-2019 навчального року.

6. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, освітня програма: 053.00.01 Психологія, на основі: освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю

7. Різне.