Засідання кафедри 24.09.2018

Витяг з протоколу9

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 24 вересня 2018 року

 

Присутні: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор; Кутішенко В.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Сорокіна О.А. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Цюман Т.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат педагогічних наук, доцент; Подшивайлова Л.І. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Коханова О.П. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент; Шевцова О.М. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Фурман В.В. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; Канюка І. О. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук; Михайловська О.С. – лаборант кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

 

Порядок денний:

1. Затвердження наукових керівників аспірантів першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Слухали: завідувача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову О.П. з інформацією про вступ до аспірантури на спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Пристай Ольги Володимирівни, а також про призначення її науковим керівником доктора психологічних наук, професора Міляєву Валерію Робертівну.

Ухвалили: призначити доктора психологічних наук, професора

Міляєву В. Р. науковим керівником аспіранта першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Пристай О. В.

 

Слухали: доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. з інформацією про вступ до аспірантури на спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Жильцова Андрія Олексійовича, а також про призначення його науковим керівником доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову Оксану Павлівну.

Ухвалили: призначити доктора психологічних наук, професора Сергєєнкову О.П. науковим керівником аспіранта першого року навчання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Жильцова А. О.

 

 

Завідувач кафедри:                                      О.П. Сергєєнкова, професор,

                                                                       доктор психологічних наук

 

 

Секретар:                                               Н.Д.Вінник, старший виклачач,

                                                                        кандидат психологічних наук