Засідання кафедри 23.05.2018

Протокол №6

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23.05.2018 року

 

 

  1. Звіт про роботу 2017-2018 н. р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.
  2. Науковий звіт професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2017-2018 н.р.
  3. Затвердження відгуку на автореферат дисертації Ковальової Оксани Анатоліївни «Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  4. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.
  5. Про рекомендацію кандидатур співробітників для обрання на посаду.
  6. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  7. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  8. Різне.