Засідання кафедри 08.02.2018

Протокол №2

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08.02.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Методологічне забезпечення наукових презентацій професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології освітньої стратегії розвитку.

3. Затвердження каталогу дисциплін за вибором студентів на 2017-2018 навчальний рік.

4. Обговорення результатів проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі студентами напряму підготовки «Психологія».

5. Стан підготовки до публікування анотацій магістерських робіт та статей здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія».

6. Затвердження змістовно-наукової експертизи ЕНК.

7. Заповнення професорсько-викладацьким складом кафедри журналів академічної успішності.

8. Різне.