Матеріали засідань кафедри

Протокол №1

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 05.01.2018 року

 

Порядок денний:

 1. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри робочих програм на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

2. Внесення коректив та затвердження екзаменаційної документації на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

3. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри програми перехресної аспірантури з психологічних наук.

4. Методологічне забезпечення електронних навчальних курсів професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Затвердження проміжного звіту про роботу за 2017-2018 н. р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

6. Різне.

 

Протокол №10

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22.05.2017 року

 

 1. Звіт докторанта другого року підготовки Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 2. Звіт аспіранта другого року навчання Якименко А. В. за 2016-2017 н.р.
 3. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. за 2016-2017 н. р.
 4. Звіт доцента кафедри, кандидата біологічних наук, доцента Маруненко І.М. за 2016-2017 н. р.
 5. Звіт викладача кафедри, кандидата психологічних наук Власенко І.А. за 2016-2017 н. р.
 6. Звіт старшого викладача кафедри, кандидата психологічних наук Вінник Н.Д. за 2016-2017 н.р.
 7. Обговорення відкритого семінарського заняття Кутішенко В. П., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 8. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук, доцента Кутішенко В.П. за 2016-2017 н. р.
 9. Обговорення відкритого семінарського заняття Москальова М. В., кандидата психологічних наук, доцента кафедри.
 10. Звіт доцента кафедри, кандидата психологічних наук Москальова М.В.
 11. Обговорення відкритої лекції Цюман Т. П., доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента.
 12. Звіт доцента кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента Цюман Т.П.
 13. Звіт професора кафедри, доктора психологічних наук, доцента Макарчук Н.О.
 14. Звіт старшого викладача кафедри Васильєва О.О.
 15. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 16. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

 

 

Протокол № 10

від 24 лютого 2016 року

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

 

 1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року.
 2. Публікаційна активність професорсько-викладацького складу кафедри.
 3. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 4. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
 5. Різне.

Сторінка 10 із 10