Матеріали засідань кафедри

Протокол №6

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23.05.2018 року

 

 

  1. Звіт про роботу 2017-2018 н. р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.
  2. Науковий звіт професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2017-2018 н.р.
  3. Затвердження відгуку на автореферат дисертації Ковальової Оксани Анатоліївни «Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  4. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.
  5. Про рекомендацію кандидатур співробітників для обрання на посаду.
  6. Обговорення результатів опитування представників роботодавців щодо якості підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  7. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти з метою аналізу та вдосконалення якості надання освітніх послуг за освітньою програмою «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.
  8. Різне.

Протокол №5

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20.04.2018 року

 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про стажування кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузової Л.П.

2. Обговорення відгуку на автореферат дисертації Дзюбинської Марії Ярославівни «Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

3. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою.

4. Стан реалізації заходів Наукової цукерні викладачами кафедри.

5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології програми ДЕК.

6. Різне.

 

Протокол №4

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19.03.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Оцінка впровадження результатів дисертаційного дослідження докторанта третього року підготовки Столярчук О.А.

2.Рекомендація до друку монографії доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидата психологічних наук, докторанта третього року підготовки Столярчук О.А. «Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності універсуму».

3. Затвердження програми стажування Лариси Петрівни Бутузової, кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

4. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології презентацій Наукової цукерні.

5. Затвердження програми вступних екзаменів в  аспірантуру зі спеціальності 053 Психологія та програми додаткового випробування в аспірантуру (нефахову).

6. Про зміну наукового керівника та затвердження теми аспіранта першого року навчання спеціальності 053 «Психологія» Клепікової О.В.

7. Різне.

 

Протокол №3

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 02.03.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Участь професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології у проекті «Visions and Reflections: Our Shared Environment Project», що реалізується проектною командою (Центр Проектів (Техас)) на базі Київського університету імені Бориса Грінченка у період із 20 по 23 березня 2018 року.

2. Реалізація заходів по підготовці Дня кафедри.

3. Внесення коректив в робочі навчальні плани професорсько-викладацького складу кафедри.

4. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології порядку укладання робочих програм.

5. Обговорення та внесення пропозицій викладачами кафедри щодо загальної якості й успішності студентів.

6. Різне.

 

Протокол №2

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 08.02.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Методологічне забезпечення наукових презентацій професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології освітньої стратегії розвитку.

3. Затвердження каталогу дисциплін за вибором студентів на 2017-2018 навчальний рік.

4. Обговорення результатів проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі студентами напряму підготовки «Психологія».

5. Стан підготовки до публікування анотацій магістерських робіт та статей здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія».

6. Затвердження змістовно-наукової експертизи ЕНК.

7. Заповнення професорсько-викладацьким складом кафедри журналів академічної успішності.

8. Різне.