Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 07 травня 2019 року

 

1. Попередній захист бакалаврських робіт студентів 4 курсу (галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», напрям підготовки 6.030102 «Психологія»).

2. Узгодження проведення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології заходів Наукової цукерні.

3. Обговорення стану підготовки магістрів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології до презентації своїх напрацювань на студентській науково-практичній конференції "Перші кроки у науку".

4. Уточнення можливостей та перспектив наукової співпраці на платформі ResearchGate.

5. Обговорення результатів профорієнтаційного заходу, проведеного кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології з учасниками Весняного табору для учнів 8-10 класів від @ibs_education.

6. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 22 квітня 2019 року

 

1. Обговорення результатів гостьової лекції Шарі Вілсон (Канзас Сіті, США), організованою кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Узгодження професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології тематичних планів нових навчальних курсів (2019-2020 н. р.).

3. Реалізація участі у VІ –му конкурсі наукових статей «Мистецтво жити разом» за темою «Толерантність і концепт ідентичності», організованому Міжнародним центром «Сяйво».

4. Обговорення фотоконкурсу – 2019 «Nature vs Human. Ми люди Землі», що проводиться Інститутом людини при сприянні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Уточнення заходів, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології до Дня кафедри (23 квітня 2019 р.).

6. Обговорення результатів Науково-практичної конференції «Непомічені підлітки», яка відбулася 19-20 квітня 2019 р., м. Київ.

7. Різне.

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 березня 2019 року

 

  1. Обговорення та затвердження освітньо-програми програми 00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  2. Попередній захист дисертації Калюжної Ірини Петрівни на тему: «Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  3. Рекомендація Міщенко В.М. до навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  4. Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики.
  5. Затвердження змісту екзаменаційної документації для складання додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація: педагогічна та вікова психологія; соціальна психологія, психологія соціальної роботи).
  6. Затвердження Програми та білетів комплексного кваліфікаційного екзамену (галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, напрям підготовки 6.030102 Психологія).
  7. Затвердження Програми комплексного екзамену з психолого-педагогічної компоненти (галузь знань – 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки – 6.020303/01 Філологія (українська мова та література), освітній рівень – перший (бакалаврський).
  8. Затвердження Програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії (галузь знань – 0302 Історія та археологія, напрям підготовки 6.020302 Історія, освітній рівень – перший (бакалаврський).
  9. Узгодження проведення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології змісту профорієнтаційних заходів на квітень 2019 р.

 

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 лютого 2019 року

 

1. Затвердження звіту з індивідуальних наукових тем дослідження професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри нових освітніх програм.

3. Уточнення баз виїзду на практику студентів спеціальності 053 Психологія.

4. Узгодження освітніх послуг кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

5. Організація профорієнтаційної діяльності професорсько-викладацьким складом кафедри.

6.  Обговорення якості та успішності студентів 1 курсу спеціальності 053 Психологія.

7. Різне.

Порядок денний

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 січня 2019 року

 

 1. Затвердження проміжного звіту 2018-2019 н. рр. аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Рекомендація до використання ЕНК професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

3. Обговорення готовності анотацій навчально-професійних проектів магістрів 5 курсу спеціальності 053 Психологія.

4. Узгодження плану роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на 2019 рік.

5. Уточнення графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології на другий семестр 2018-2019 навчального року.

6. Затвердження Програми фахового випробування з психології: освітній рівень: перший (бакалаврський), спеціальність: 053 Психологія, освітня програма: 053.00.01 Психологія, на основі: освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю

7. Різне.