Матеріали засідань кафедри

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 травня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

 1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії для продовження контрактів професорсько-викладацькому складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 2. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Подшивайловій Лідії Іванівні;
 3. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Кутішенко Валентині Петрівні;
 4. Про рекомендацію кандидатури Садової Мирослави Анатолівни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів підсумкової атестації студентів спеціальності 053 Психологія.
 7. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2020 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 8. Рекомендація студентів, які за результатами навчання можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою (випуск: червень 2020 р.), першого освітнього рівня зі спеціальності 053 Психологія.
 9. Затвердження тестових завдань фахового випробування з психології зі спеціальності 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітні програми: 053.00.02 Практична психологія, 053.00.04 Консультаційна психологія, 053.00.03 Психологія бізнесу та управління на основі: освітнього ступеня бакалавр, освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю.
 10. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо застосування у навчанні електронних курсів, ІТ-технологій в ситуації невизначеності (карантині).
 11. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 квітня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

 1. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри змісту електронних навчальних курсів та оцінювання їх студентами.
 2. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Клепікової О. В.
 3. Звіт про проходження дослідницької практики аспірантки третього року навчання зі спеціальності 053 "Психологія" Прядко А.О.
 4. Обговорення та внесення пропозицій щодо оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 6. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 "Психологія" щодо удосконалення організації навчальних занять.
 7. Моніторинг готовності випускових бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів зі спеціальності 053 "Психологія".
 8. Обговорення та внесення коректив в відомості поточної успішності студентів в реаліях дистанційного навчання.
 9. Затвердження програми комплексного екзамену з психології, педагогіки та методики навчання історії для студентів 4 курсу напряму підготовки 032 Історія та археологія освітнього рівня першого (бакалаврського).
 10. Різне.

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 березня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 1. Методичні засади використання професорсько-викладацьким складом кафедри дистанційного навчання.
 2. Внесення коректив до оцінювання студентів заочної форми навчання в зв’язку з ситуацією карантину.
 3. Моніторинг стану готовності випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів кафедри психології та соціальних практик.
 4. Обговорення проміжних результатів грантового дослідження співробітників кафедри психології та соціальних практик.
 5. Уточнення стану готовності проходження студентами практик зі спеціальності 053 Психологія.
 6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підготовки та реалізації наукових заходів до Наукової цукерні та Дня кафедри.
 7. Внесення пропозицій до підготовки «Порадників» для дітей, школярів, студентів в ситуації епідеміологічної кризи.
 8. Обговорення результатів опитування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня зі спеціальності 053 Психологія щодо змісту освітнього процесу.
 9. Різне.

 

 

 

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 12 березня 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри результатів зборів трудового колективу Інституту людини.

 

2. Затвердження Програми комплексного кваліфікаційного екзамену за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

3. Внесення змін до Програм ознайомчої та виробничої практик за напрямом підготовки 053 Психологія, освітній рівень: перший (бакалаврський).

 

4. Затвердження Програми комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання математики (галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, освітній рівень перший (бакалаврський)).

 

5. Обговорення результатів підготовки магістерських та бакалаврських проектів студентів кафедри психології особистості та соціальних практик.

 

6. Уточнення стану готовності та реалізації ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри.

 

7. Обговорення результатів опитувань аспірантів кафедри психології особистості та соціальних практик щодо освітнього процесу.

 

8. Різне.

 

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 лютого 2020 року

 

1. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик стратегії розвитку кафедри на 2020 рік.

 

2. Уточнення стану готовності проміжного наукового звіту співробітників кафедри за 2019-2020 н. р.

 

3. Затвердження графіку індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри на другий семестр 2019-2020 навчального року.

 

4. Моніторинг здійснення профорієнтаційної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри у 2019-2020 рр.

 

5. Методологічне забезпечення наукових заходів кафедри психології особистості та соціальних практик у березні 2020 р.

 

6. Різне.